REKLAMA

BEST: Informacja o podjęciu przez Zarząd BEST S.A. decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w jednostkę stowarzyszoną

2020-10-27 17:37
publikacja
2020-10-27 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Informacja o podjęciu przez Zarząd BEST S.A. decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość inwestycji w jednostkę stowarzyszoną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w dniu 16 września 2020 r. w odniesieniu do zastrzeżenia wskazanego przez niezależnego biegłego rewidenta w raportach z przeglądu sprawozdań finansowych za okres pierwszego półrocza 2020 r., przeanalizował dane finansowe i informacje dotyczące grupy kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres IV kwartału 2019/2020 i I kwartału 2020/2021 opublikowane przez Kredyt Inkaso S.A. w dniach 30 września i 16 października br.

W następstwie analizy pozyskanych nowych informacji, Zarząd Spółki uznał, iż wystąpiły dalsze przesłanki utraty wartości tej inwestycji i oszacował jej wartość na kwotę 51,4 mln zł, tj. o 47,3 mln zł niższą niż zaprezentowana w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej BEST S.A. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 r. Szczegółowy sposób ujęcia powyższego zmniejszenia zostanie zaprezentowany w sprawozdaniach finansowych za III kwartał 2020 r.

Utworzenie odpisu aktualizującego ma charakter wyłącznie księgowy i nie wpływa na sytuację płynnościową Spółki oraz Grupy Kapitałowej BEST S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-10-27 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki