REKLAMA

BEST: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)

2020-11-24 13:07
publikacja
2020-11-24 13:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-24
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) („Ustawa”) wzywa posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Emitenta do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy.

Dokumenty warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 15:00. Złożenie dokumentów warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym posiadaczowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym z pięciu wymaganych przez przepis Ustawy. Pierwsze wezwanie zostało opublikowane 29 września 2020 r. raportem bieżącym numer 28/2020. Drugie wezwanie zostało opublikowane 14 października 2020 r. raportem bieżącym numer 30/2020. Trzecie wezwanie zostało opublikowane 29 października 2020 r. raportem bieżącym numer 34/2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-11-24 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki