REKLAMA

BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

2021-05-27 23:21
publikacja
2021-05-27 23:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JC_zawiadomienie-BBA_art_69.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
JRH_zawiadomienie-BBA_art_69.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.
Temat
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły:

- zawiadomienie od JR HOLDING ASI SA z siedzibą w Krakowie, sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69. ust 2 pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów oraz o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów;

- zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69. ust 2 pkt 1) lit. b) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące o zmianie dotychczas posiadanego pośredniego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów oraz o zmianie dotychczas posiadanego pośredniego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów (przez podmiot zależny JR HOLDING ASI SA z siedzibą w Krakowie).

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienia o zmianie stanu posiadania.
Załączniki
Plik Opis
JC zawiadomienie-BBA art 69.pdfJC zawiadomienie-BBA art 69.pdf Zawiadomienie - January Ciszewski
JRH zawiadomienie-BBA art 69.pdfJRH zawiadomienie-BBA art 69.pdf Zawiadomienie - JRH

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Łukasz Górski Prezes Zarządu Łukasz Górski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki