REKLAMA

BERLING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 11 czerwca 2019 r.

2019-06-11 14:57
publikacja
2019-06-11 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-11
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 11 czerwca 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Berling S.A. informuje, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2019 r. wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:
1. DAO sp. z o.o. 10 770 000 głosów, co stanowi 61,37% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 68,21% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
2. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 1 053 216 głosów, co stanowi 6,00% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 6,67% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
3. PKO Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 888 666 głosów, co stanowi 5,06% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 5,63% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 870 000 głosów, co stanowi 4,96% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 5,51% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 838 000 głosów, co stanowi 4,77% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 5,31% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-11 Hanna Berling Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki