REKLAMA
WAŻNE

BERLING S.A.: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

2019-10-21 10:39
publikacja
2019-10-21 10:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-21
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 21.10.2019 r.) pan Paweł Marcin Ciechański złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym.
Rezygnacja umotywowana została przyczynami osobistymi i nie jest związana z podjęciem działalności konkurencyjnej względem Berling S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w powiązaniu z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 20 marca 2018 r., poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-21 Hanna Berling Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki