1 070,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Zawarcie z BNP Paribas Bank Polska umowy o kredyt oraz umowy wielocelowej linii kredytowej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-24
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Zawarcie z BNP Paribas Bank Polska umowy o kredyt oraz umowy wielocelowej linii kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu przez Emitenta w dniu 24 stycznia 2020 r. z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowy o kredyt nieodnawialny w wysokości 70 mln zł („Umowa o kredyt nieodnawialny” lub „Umowa 1”) oraz umowy wielocelowej linii kredytowej w wysokości 30 mln zł („Umowa wielocelowej linii kredytowej” lub „Umowa 2”).

Na podstawie Umowy o kredyt nieodnawialny termin jego dostępności wynosi 12 miesięcy od daty podpisania Umowy 1 i może być wykorzystany na cele inwestycyjne realizowane zgodnie ze strategią Grupy Benefit Systems. Okres kredytowania wynosi 48 miesięcy od daty podpisania Umowy 1.

Na podstawie Umowy 2 limit kredytowy może zostać wykorzystany w celu finansowania działalności bieżącej w okresie 12 miesięcy od daty podpisania Umowy wielocelowej linii kredytowej.

W związku z umowami Spółka jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego o treści uzgodnionej z Bankiem.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Szczegółowe zasady udzielania przez Bank kredytów określają regulaminy udostępnione na stronie internetowej Banku. Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że przedmiotowe umowy zostały zawarte w celu dywersyfikacji źródeł finansowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion of a credit agreement and a multi-purpose credit line
agreement with BNP Paribas Bank Polska


The Management Board of Benefit Systems S.A., with its registered office
in Warsaw (hereinafter, the ‘Company’, the ‘Issuer’), informs about
signing by the Issuer on 24 January 2020 with BNP Paribas Bank Polska
S.A. with its registered seat in Warsaw (‘Bank’) a non-renewable credit
agreement of PLN 70 million ("Non-renewable credit agreement" or
"Agreement 1") and a multi-purpose credit line agreement of PLN 30
million ("Multi-purpose credit line agreement" or "Agreement 2").


Under the Non-renewable credit agreement, its availability is 12 months
from the date of signing Agreement 1 and can be used for investment
purposes in accordance with the strategy of Benefit Systems Group. The
credit period is 48 months from the date of signing the Agreement 1.


Under Agreement 2, the credit limit can be used to finance current
operations over a period of 12 months from the date of signing the
Multi-purpose credit line agreement.


In connection with the said agreements, the Company is obliged to
provide a statement on submission to court enforcement procedure
conducted pursuant to Article 777 §1 Item 5) of the Code of Civil
Procedure, with the content as agreed with the Bank.


Other terms and conditions of the agreement do not differ from those
commonly used for this type of agreements. Detailed rules for granting
loans by the Bank are set out in the regulations available on the Bank's
website. In addition, the Company's Management Board informs that the
said agreements were concluded in order to diversify the sources of
financing.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-24 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak
2020-01-24 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.