REKLAMA

BEDZIN: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2020 rok.

2021-04-19 15:31
publikacja
2021-04-19 15:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2020 rok, którego publikacja miała pierwotnie nastąpić w dniu 22 kwietnia 2021 r.

Przedmiotowe raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku wskazane w raporcie bieżącym 1/2021 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
2021-04-19 Kamil Kamińki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki