BEDZIN: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.

2020-04-20 13:41
publikacja
2020-04-20 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-20
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z trwającą epidemią koronawirusa COVID-19, korzystając z §21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.), Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanowił wydłużyć terminy na opublikowanie przez Emitenta raportów okresowych. W tym celu Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. dokonuje następujących zmian terminów publikacji wskazanych raportów okresowych pierwotnie podanych w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 9.01.2020 r.:
- jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019, których publikację planowano pierwotnie na dzień 24.04.2020 r., zostaje przesunięty na dzień 24.06.2020 r.,
- jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r., których publikację planowano pierwotnie na dzień 29.05.2020 r., zostaje przesunięty na dzień 29.07.2020 r.,
Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 9.01.2020 r. pozostają bez zmian.

Podstawa szczegółowa:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-20 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu
2020-04-20 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki