REKLAMA

BEDZIN: Zawiadomienie dotyczące zawarcia porozumienia akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. oraz przekroczenie przez strony porozumienia progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2021-05-14 15:41
publikacja
2021-05-14 15:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zawiadomienie dotyczące zawarcia porozumienia akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. oraz przekroczenie przez strony porozumienia progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 maja 2021 roku zawiadomienia od Akcjonariuszy spółki tj :
- VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie,
- FAMILIAR S.A., SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu
(dalej łącznie zwani „Akcjonariuszami” lub ”Funduszami”) w sprawie zawarcia w dniu 13 maja 2021 r. pisemnego porozumienia dotyczącego prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki ( dalej „Porozumienie”).

Jednocześnie Fundusze poinformowały, że w wyniku zawarcia ww. Porozumienia przekroczyły próg 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Akcjonariusze wskazali, że na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, upoważnili VALUE FIZ do dokonywania w imieniu Akcjonariuszy wszelkich zawiadomień związanych z zawarciem Porozumienia, których konieczność dokonania powstanie po dniu zawarcia Porozumienia i wynika z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w zw. z art. 69 ww.Ustawy.

W załączeniu treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia.


Podstawa prawna:
Art. 70 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie.pdfZawiadomienie.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
2021-05-14 Kamil Kamiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki