REKLAMA

BEDZIN: Wyniki głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki ETFL ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji – aktualizacja informacji.

2021-07-23 16:16
publikacja
2021-07-23 16:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Wyniki głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki ETFL ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji – aktualizacja informacji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2021 oraz RB nr 4/2021 i RB 23/2021 informuje, iż w dniu 23 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie
XI Grp 6/20 w celu głosowania nad układem wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji.

Treść propozycji układowych została zmodyfikowana względem propozycji układowych z dnia 19 czerwca 2020 r., co było rezultatem prowadzonych negocjacji warunków układowych z wierzycielami, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku Dłużnika (o czym Spółka informowała w RB nr 19/2021).

Za układem głosowało 70,1 % głosów, przeciwko 29,9 % głosów.

Skutkiem w/w głosowania Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie XI Grp 6/20 wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu przez wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji.

Postanowienie Sądu nie jest prawomocne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-23 Kamil Kamiński Członek Zarządu
2021-07-23 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki