REKLAMA

BEDZIN: Wpłynięcie żądanie akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A. zwołanego na 30 czerwca 2021 roku.

2021-06-07 17:52
publikacja
2021-06-07 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
220_2021_VALUE_FAMILAR_zadanie_umieszczenia_spraw_na_WZA_ECB_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Wpłynięcie żądanie akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A. zwołanego na 30 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin" S.A. [Spółka, Emitent] na dzień 30 czerwca 2021 r. [ZWZ], Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 7 czerwca 2021 roku powziął informację o złożeniu przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz FAMILIAR S.A., SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu [Akcjonariusze, Fundusze] żądania umieszczenia w porządku obrad ZWZ określonych spraw wraz z projektem uchwały.

Żądanie Akcjonariuszy Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane w terminie przewidzianym w przepisach § art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
Załączniki
Plik Opis
220_2021_VALUE_FAMILAR_zadanie umieszczenia spraw na WZA ECB SA.pdf220_2021_VALUE_FAMILAR_zadanie umieszczenia spraw na WZA ECB SA.pdf Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Elektrociepłowni „Będzin" S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Kamil Kaminski Członek Zarządu
2021-06-07 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki