REKLAMA

BEDZIN: Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

2021-07-20 13:32
publikacja
2021-07-20 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-20
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 lipca 2021 roku Spółka powzięła informację, iż Członek Zarządu Spółki Pan Bartosz Dryjski, złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Zarządzie, ze skutkiem na dzień 30 lipca 2021 r.

Rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-20 Kamil Kamiński Członek Zarządu
2021-07-20 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki