REKLAMA

BEDZIN: Opinia Zarządu Emitenta dotycząca wniosku Akcjonariusza o powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych - aktualizacja informacji.

2021-07-29 15:27
publikacja
2021-07-29 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Opinia_Zarzadu_ECB_SA_w_sprawie_powolania_bieglego_rewidenta_do_spraw_szczegolnych.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-29
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Opinia Zarządu Emitenta dotycząca wniosku Akcjonariusza o powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych - aktualizacja informacji.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 dotyczącego żądania VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie oraz FAMILIAR S.A., SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu [Akcjonariusze, Fundusze] umieszczenia w porządku obrad ZWZ określonych spraw, w tym m.in. wniosku Akcjonariusza o powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych [Wniosek] oraz raportu bieżącego nr 21/2021 dotyczącego treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A. w dniu 30.06.2021 r. [ZWZ] wraz z wynikami głosowań, zgłoszonymi sprzeciwami oraz informacją o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Elektrociepłowni „Będzin" S.A. [Emitent] przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu opinię Zarządu Emitenta w zakresie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych w związku z obradami ZWZ w dniu 29 lipca 2021 roku.
Załączniki
Plik Opis
Opinia Zarządu ECB SA w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.pdfOpinia Zarządu ECB SA w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.pdf Opinia Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-29 Kamil Kamiński Członek Zarządu
2021-07-29 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki