PILNE

BEDZIN: Ogłoszenie o odwołaniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r. i wyznaczeniu nowego terminu tego Zgromadzenia.

2020-03-25 16:20
publikacja
2020-03-25 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Ogłoszenie o odwołaniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r. i wyznaczeniu nowego terminu tego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17 marca 2020 r., w którym zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 kwietnia 2020 roku - informuje, że w dniu 25 marca 2020 roku podjął uchwałę nr 6/2020 o odwołaniu terminu w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Decyzja Zarządu Spółki spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 i wykonaniem obowiązku Zarządu Spółki umożliwienia uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom. Obecny stan epidemii może ograniczyć lub uniemożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.
Jednocześnie Zarząd Spółki określił nowy termin dla odwołanego zgromadzenia (bez zmian w porządku obrad oraz projektach uchwał) na dzień 25 maja 2020 roku godzina 9.00 w siedzibie Spółki w Poznaniu

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) w zw. z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) – informacje bieżące i okresowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Jarosław Staniec Członek Zarządu
2020-03-25 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki