BEDZIN: Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r.

2020-05-21 12:21
publikacja
2020-05-21 12:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-21
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 maja 2020 r. do Spółki wpłynął wniosek z dnia 21 maja 2020 r. wystosowany przez Akcjonariusza Autodirect S.A. na żądanie którego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostało zwołane, w przedmiocie odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku w siedzibie Spółki.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwałą z dnia 21 maja 2020 roku odwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 25 maja 2020 r., o godzinie 9.00 w siedzibie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przy ulicy Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) w zw. z § 19 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) – informacje bieżące i okresowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu
2020-05-21 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki