REKLAMA

BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2021-07-13 10:15
publikacja
2021-07-13 10:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
310_2021_Zawiadomienie_69Ustawy_o_ofercie_KKwiatkowskii_Zmniejszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, zawiadomienie otrzymane w dniu 13 lipca 2021r. od akcjonariusza – Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego o zmianie posiadanego stanu akcji w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed transakcją stan posiadania wynosił 626.462 akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów i odpowiadającej 19,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Na podstawie tego zawiadomienia po transakcji stan posiadania wynosi 326.462 akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów i odpowiadającej 10,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,37 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
310_2021_Zawiadomienie_69Ustawy o ofercie_KKwiatkowskii_Zmniejszenie.pdf310_2021_Zawiadomienie_69Ustawy o ofercie_KKwiatkowskii_Zmniejszenie.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
2021-07-13 Kamil Kamiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki