REKLAMA

BEDZIN: Informacja nt. planowanego podziału spółki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.

2021-08-31 22:35
publikacja
2021-08-31 22:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Informacja nt. planowanego podziału spółki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z 23 czerwca 2021 roku w którym zamieszczone zostały informacje nt. planowanej transformacji działalności spółki zależnej Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. [Spółka Zależna] w kierunku niskoemisyjnej kogeneracji, Zarząd Elektrociepłownia "Będzin" S.A. [Spółka] informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 roku przyjęty został plan podziału Spółki Zależnej w trybie art. 529 § 1 pkt 4] Kodeksu spółek handlowych(podział przez wydzielenie).
Spółka Zależna jest znaczącym lokalnym wytwórcą ciepła na rynku ciepłowniczym Zagłębia Dąbrowskiego. Zgodnie z założeniami planowanej transformacji ze względu na wymogi biznesowe, regulacyjne i społeczne Spółka Zależna winna dokonać zmian technologii produkcji ciepła i energii elektrycznej, aby zredukować emisję CO2, poprawić efektywność energetyczną i uzyskać wzrost udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w produkcji energii.
Utrzymanie działalności Spółki Zależnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom gminy Sosnowiec, Czeladź i Będzin wymaga pewnej, efektywnej i ekologicznej produkcji ciepła w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.
W tym celu Spółka Zależna od początku bieżącego roku dokonała reorganizacji struktury wewnętrznej i wypracowała koncepcję realizacji projektu polegającego na średnioterminowym odchodzeniu od węgla, a w efekcie zakończenia energetyki węglowej. Dodatkowo stworzyła potencjał do wprowadzenia przyszłościowych technologii energetycznych w ramach istniejących składników majątkowych Spółki Zależnej poprzez realizację w zarejestrowanym 1. lipca br. Oddziale Spółki Zależnej (Oddział), zamierzenia biznesowego o nazwie „Projekt ,Nowy Będzin”. Projekt ten polega na wdrożeniu, wcześniej przygotowanej koncepcji transformacji energetycznej, polegającej na całkowitym odejściu od węgla w procesach wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Oddział będzie zmierzał do wykorzystania biomasy, gazu, energii słonecznej, a także paliw alternatywnych.
Z uwagi na wymogi podmiotów mogących udzielić finansowania dla „Projektu Nowy Będzin”, Spółka Zależna zdecydowała o wydzieleniu Projektu realizowanego w ramach Oddziału do odrębnego podmiotu w 100% zależnego od Emitenta. Cel ten zostanie osiągnięty w oparciu o procedurę podziału przez wydzielenie, zgodną z obowiązującymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W ocenie Emitenta taka strukturyzacja „Projektu Nowy Będzin” stworzy realny potencjał do pozyskania finansowania zewnętrznego dla tych przedsięwzięć inwestycyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Kamil Kamiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki