REKLAMA
ZAGŁOSUJ

BEDZIN: Aktualizacja informacji nt. przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego ETFL ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji

2021-12-08 15:01
publikacja
2021-12-08 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Aktualizacja informacji nt. przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego ETFL ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 dotyczącego postanowienia o odmowie zatwierdzenia przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo – Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji [obecnie jednostka stowarzyszona wobec Emitenta, dalej również jako „ETFL Energo-Utech”] oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie w ostatnim raporcie okresowym za I półrocze 2021 r., Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 grudnia 2021 roku Emitent otrzymał od ETFL Energo-Utech informacje o złożeniu do Sądu Okręgowego w Poznaniu X Wydział Gospodarczy Odwoławczy zażalenia na ww. postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu.

ETFL Energo-Utech wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez:
[a] zatwierdzenie układu zawartego przez ETFL Energo-Utech z jej wierzycielami, którego przyjęcie zostało stwierdzone postanowieniem sędziego - komisarza z dnia 23 lipca 2021 roku, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. oraz art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 209 Prawa restrukturyzacyjnego [o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2021;
[b] ewentualnie, w przypadku uznania przez Sąd II instancji, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości oraz przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

O kolejnych etapach związanych z ww. sprawą Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Sebastian Chęciński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki