REKLAMA

BEDZIN: Aktualizacja Informacji w sprawie zakupu liczby uprawnień do emisji CO2 (EUA) w celu ich umorzenia.

2021-04-30 15:01
publikacja
2021-04-30 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Aktualizacja Informacji w sprawie zakupu liczby uprawnień do emisji CO2 (EUA) w celu ich umorzenia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku spółka zależna Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. (Spółka Zależna) przekazała aktualizację informacji dotyczącą umorzenia certyfikatów do emisji (EUA) za emisję CO2 za rok 2020.

Zarząd Spółki Zależnej w obliczu sytuacji ciągłego wzrostu cen praw do emisji i upływającego terminu umorzenia uprawnień za rok 2020 oraz ze względu na zaktualizowane projekcje przepływów finansowych Spółki na kolejne okresy, wykupił i umorzył, mniejszą niż pierwotnie zakładano ilości, tj. 12% EUA.

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją na rynku CO2 Zarząd Spółki Zależnej podejmuje wszelkie prawem przewidziane działania mające na celu zminimalizowanie możliwych negatywnych konsekwencji i ryzyk wynikających z ww. zdarzeń.

W pozostałym zakresie raport bieżący nr 7/2021 pozostaje nadal aktualny.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
2021-04-30 Kamil Kamińki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki