4,7900 zł
-0,21% -0,0100 zł
BBI Development S.A. (BBD)

Zawarcie umowy w sprawie finansowania pomostowego projektu „Roma Tower”, realizowanego w Warszawie u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-04
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Zawarcie umowy w sprawie finansowania pomostowego projektu „Roma Tower”, realizowanego w Warszawie u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 4 grudnia 2019 roku spółka współkontrolowana przez Emitenta - PW sp. z o.o. sp.k. (dalej: ”PW”), realizująca, wspólny z Archidiecezją Warszawską i Parafią pw. św. Barbary, projekt „Wieża” u zbiegu ul. Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie, zawarła z inwestorem (polskim podmiotem) umowę pożyczki („Umowa”) w maksymalnej kwocie 25 milionów złotych. Umowa Pożyczki przewiduje, że kwota pożyczki zostanie wypłacona w dwóch transzach, pierwsza transza w kwocie 10 mln PLN w maksymalnym terminie do dwóch miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz druga transza w kwocie 15 mln PLN w maksymalnym terminie do 31 grudnia 2021 roku. Termin spłaty pożyczki określono na 30 czerwca 2022 roku.

Z tytułu pożyczki PW będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz pożyczkodawcy odsetek w oparciu o wskaźnik WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, powiększony o marżę pożyczkodawcy, której wysokość nie odbiega od warunków rynkowych dla podobnych pożyczek.
Wypłata poszczególnych transz pożyczki jest uzależniona od spełnienia przewidzianych Umową warunków wypłat, w tym ustanowienia przewidzianych zabezpieczeń na wyodrębnionych już działkach.

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki są:
a) hipoteka na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym PW (początkowo do kwoty 15 mln PLN, zaś docelowo – przy wypłacie drugiej transzy - do kwoty 37,5 mln PLN);
b) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się przez PW egzekucji (początkowo do kwoty 15 mln PLN, zaś docelowo – przy wypłacie drugiej transzy - do kwoty 37,5 mln PLN);
c) weksel własny in blanco wystawiony przez PW, wraz z deklaracją wekslową (początkowo do kwoty 15 mln PLN, zaś docelowo – przy wypłacie drugiej transzy - do kwoty 37,5 mln PLN).

Środki pozyskane z pożyczki mają zostać przeznaczone na sfinansowanie dalszych prac przygotowawczych (w tym rozbiórkowych) oraz innych kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego oraz częściowe zrefinansowanie już poniesionych nakładów.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR – informacja poufna


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-04 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2019-12-04 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.