REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

BBI DEVELOPMENT SA: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego prowadzenia negocjacji w celu zawarcia konsorcjum dla realizacji inwestycji infrastrukturalnej.

2023-03-15 14:30
publikacja
2023-03-15 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego prowadzenia negocjacji w celu zawarcia konsorcjum dla realizacji inwestycji infrastrukturalnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że 15 marca 2023 r. zawarł z zagranicznym podmiotem branży deweloperskiej (dalej: „Inwestor”) list intencyjny dotyczący prowadzenia negocjacji w celu utworzenia konsorcjum dla pozyskania od zewnętrznych instytucji finansowania oraz gwarancji finansowych dla budowy infrastruktury niezbędnej dla inwestycji mieszkaniowej realizowanej za granicą, zakładającej budowę osiedli mieszkaniowych. Celem negocjacji, jakie mają być prowadzone na podstawie listu intencyjnego, ma być zawarcie przedwstępnej umowy inwestycyjnej lub też umowy inwestycyjnej, której przedmiotem będzie utworzenie przez Emitenta oraz Inwestora konsorcjum, dla pozyskania finansowania zewnętrznego, uzyskania gwarancji finansowych, a docelowo także realizacji inwestycji infrastrukturalnej, przy czym Emitent nie zakłada finansowania inwestycji ze środków własnych.

List intencyjny zobowiązuje jego Strony do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze, nie jest jednak zobowiązaniem do zawarcia jakichkolwiek umów w przyszłości. List intencyjny jest wyłącznie wyrazem ogólnych intencji, co do prowadzenia negocjacji i zachowania poufności. Zakłada się, że warunki inwestycji oraz jej założenia kształtować się będą w miarę prowadzonych negocjacji. Powodzenie negocjacji uzależnione jest od zdarzeń przyszłych i niepewnych, w tym także dotyczących możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego dla inwestycji.

List intencyjny wiązać będzie Strony wyłącznie przez 12 miesięcy od daty jego podpisania. Po upływie tego okresu, jeśli nie nastąpi w tym terminie zawarcie umowy inwestycyjnej (względnie przedwstępnej umowy inwestycyjnej), list intencyjny i zawarte w nim zobowiązania automatycznie wygasną, bez konieczności podejmowania przez Strony jakichkolwiek działań.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-15 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2023-03-15 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki