REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: Przesunięcie okresu finansowania PD7 w projekcie „Roma Tower” (aktualizacja informacji poufnej)

2023-05-30 16:26
publikacja
2023-05-30 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-30
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Przesunięcie okresu finansowania PD7 w projekcie „Roma Tower” (aktualizacja informacji poufnej)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r., jak również do raportu bieżącego nr 62/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Zarząd BBI Development S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. spółka zależna Emitenta: Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 7 S.K.A. (dalej: „PD7”) - będąca jednostką dedykowaną w ramach grupy kapitałowej Emitenta do realizacji Projektu „Roma Tower” (dalej: „Projekt”) zawarła aneks do umowy pożyczki z dnia 11 stycznia 2022 r. (dalej: „Aneks”), o której to umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022. Głównym przedmiotem Aneksu jest przedłużenie okresu finansowania poprzez przesunięcie ostatecznego terminu spłaty kwoty głównej pożyczki do dnia 25 września 2023 r.
Zawarcie Aneksu było konsekwencją zmiany terminów realizacji umowy inwestycyjnej w Projekcie, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2023 z dnia 24 maja 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 MIchał Skotnicki Prezes Zarządu MIchał Skotnicki
2023-05-30 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki