REKLAMA
WEBINAR

BBI DEVELOPMENT SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.

2023-06-01 15:37
publikacja
2023-06-01 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2022_sprawozdanie_z_dzialnosci_RN_31.05.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_Wynagrodzen_BBID_rok_2022_sign.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
BBI_Development_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL_sign.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 757) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2023 roku, na godz. 12:00 wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje w załączeniu także następujące dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

3. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z art. 4023 § 1 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych cała dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, zostanie udostępniona na stronie internetowej Emitenta, w dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego, pod adresem: http://bbidevelopment.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/.


Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
5. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2023.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
projekty_uchwal_ZWZ_2023.pdfprojekty_uchwal_ZWZ_2023.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2022_sprawozdanie_z_dzialnosci_RN_31.05.2023.pdf2022_sprawozdanie_z_dzialnosci_RN_31.05.2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Sprawozdanie_z_Wynagrodzen_BBID_rok_2022_sign.pdfSprawozdanie_z_Wynagrodzen_BBID_rok_2022_sign.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
BBI_Development_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL_sign.pdfBBI_Development_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL_sign.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2023-06-01 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki