REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał.

2021-05-27 17:04
publikacja
2021-05-27 17:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_ZWZ_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 757) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2021 roku, na godz. 10:30 wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bbidevelopment.pl w zakładce relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku.
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku.Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ_2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu_ZWZ_2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku.
projekty_uchwał_ZWZ_2021.pdfprojekty_uchwał_ZWZ_2021.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2021-05-27 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu Krzysztof Tyszkiewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki