4,7900 zł
-0,21% -0,0100 zł
BBI Development S.A. (BBD)

Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BBD_zestawienie_transakcji_29.11.19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-02
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (dalej: „BM”), z którego wynika, iż realizując Program Skupu Akcji Własnych Emitenta, uchwalony w dniu 8 lipca 2019 roku, BM nabył na rachunek Spółki akcje Emitenta zgodnie z poniższymi danymi:


1) Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku;

2) BM dokonało w dniu 29 listopada 2019 roku nabycia na rachunek Spółki łącznie 267 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła 1.372,38 zł.

3) Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 5,1400 złotych za jedną akcję.

4) Nabyte akcje w powyższych transakcjach, o wartości nominalnej 5 zł każda, stanowią 0,003% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 0,003% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5) Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych.

6 W ramach obecnie obowiązującego Program Skupu Akcji Własnych, Emitent nabył dotychczas łącznie 52.027 akcji własnych stanowiących 0,51% kapitału zakładowego i uprawniających do 52.027 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.


W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniu 29.11.2019 roku.

Emitent zwraca uwagę, iż wyżej opisane nabycie akcji własnych było pierwszym po dokonaniu scalenia akcji w dniu 27 listopada 2019, zaś podane powyżej dane uwzględniają nową liczbę akcji Emitenta (po scaleniu).
Postawa prawna:

art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Załączniki
Plik Opis
BBD_zestawienie_transakcji_29.11.19.pdfBBD_zestawienie_transakcji_29.11.19.pdf Zestawienie transakcji z dnia 29.11.19

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-02 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2019-12-02 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.