REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: Informacja o pozytywnym wyniku badania due diligence projektu „Roma Tower”

2021-08-13 15:46
publikacja
2021-08-13 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-13
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Informacja o pozytywnym wyniku badania due diligence projektu „Roma Tower”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. oraz raportu 15/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka współkontrolowana przez Emitenta (PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - dalej: „PW”), otrzymała od Inwestora branżowego (spółki zależnej zagranicznej grupy deweloperskiej – dalej: „Inwestor”) pismo (tzw. „Positive Due Diligence Notice”), w którym Inwestor oświadcza, iż wynik zakończonego procesu Due Diligence, prowadzonego na podstawie Listu Intencyjnego zawartego w dniu 1 kwietnia 2021 roku, jest pozytywny.

Otrzymane oświadczenie Inwestora o pozytywnym wyniku Due Diligence jest jednym z warunków kontynuowania dalszych negocjacji. Pozytywny wynik Due Diligence nie przesądza o zawarciu z Inwestorem wiążącej umowy, który to proces wymaga jeszcze wynegocjowania i uzgodnienia akceptowalnych przez wszystkie strony warunków oraz parametrów ewentualnej transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-13 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2021-08-13 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki