REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2021-06-09 15:13
publikacja
2021-06-09 15:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_RN_BBID_za__rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_wynagrodzenia_RN_Zarzad_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
BBI_Development_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BBI Development S.A., nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, przekazuje w załączeniu następujące dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 roku:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.

2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020.

3. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z art. 4023 § 1 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych wszystkie powyższe dokumenty zostały zamieszczone w dacie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 27 maja 2021 r.) na stronie internetowej Emitenta pod adresem:
http://bbidevelopment.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 27 maja 2021 r., oraz w samym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie_RN_BBID_za _rok 2020.pdfSprawozdanie_RN_BBID_za _rok 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020
Sprawozdanie_wynagrodzenia_RN_Zarzad_2019-2020.pdfSprawozdanie_wynagrodzenia_RN_Zarzad_2019-2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020
BBI Development RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL.pdfBBI Development RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2021-06-09 Piotr Litwiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki