REKLAMA

BBI DEVELOPMENT SA: Aktualizacja wyceny aktywów Emitenta w toku prac nad raportem za trzeci kwartał 2023 r.

2023-11-24 19:01
publikacja
2023-11-24 19:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-24
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT SA
Temat
Aktualizacja wyceny aktywów Emitenta w toku prac nad raportem za trzeci kwartał 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w toku prac nad sprawozdaniem finansowym Emitenta za trzeci kwartał 2023 roku, Emitent, zważywszy prowadzone konsultacje z audytorem Spółki oraz dokonaną w dniu 24.11.2023 r. ocenę przez komitet audytu Rady Nadzorczej, podjął decyzję o dokonaniu w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2023 r. wyceny aktywów netto spółek PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dalej: „PW”) oraz PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna RT spółka jawna – dalej: „PWRT”), z uwzględnieniem wniesienia przez PW do PWRT nieruchomości, na której realizowany jest projekt deweloperski „Roma Tower”, zlokalizowany u zbiegu ulic: Nowogrodzkiej i Emilii Plater w Warszawie, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku. Dokonanie powyżej opisanej wyceny będzie miało dodatni wpływ na pozycję „Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności” w kwocie 26,9 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2023 r.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na kwotę zamierzonej aktualizacji wyceny. Dlatego też Emitent zdecydował przekazać informację o dokonaniu aktualizacji wyceny w/w aktywów do wiadomości publicznej, jeszcze przed opublikowaniem raportu za trzeci kwartał 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Michał Skotnicki Prezes Zarządu Michał Skotnicki
2023-11-24 Piotr Litwiński Członek Zarządu Piotr Litwiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki