124,60 zł
-1,19% -1,50 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Zmiana terminu powołania Pana Marka Tomczuka na Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-01
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zmiana terminu powołania Pana Marka Tomczuka na Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") nr 47/2017 z dnia 7 lipca 2017r., Zarząd Banku informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017r. Rada Nadzorcza Banku, w związku z powołaniem Pana Marka Tomczuka na Wiceprezesa Zarządu Banku zgodnie z Uchwałą nr 67/17 Rady Nadzorczej Banku z dnia 7 lipca 2017r., postanowiła, że powołanie Pana Marka Tomczuka na Wiceprezesa Zarządu Banku będzie skuteczne na dzień 21 sierpnia 2017r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Wiceprezes Zarządu Banku, Pan Marek Tomczuk począwszy od dnia 21 sierpnia 2017r. nie będzie prowadzić jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Banku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz.U.z 2014r., poz. 133 z późn. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION01.08.2017 - Report 48/2017: Change of the
appointment date of Mr. Marek Tomczuk as Vice President of the
Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A.In reference to
report of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") no. 47/2017 of
7th July 2017, the Management Board of the Bank informs that on 1st
August 2017, the Supervisory Board of the Bank, in connection with
appointment of Mr. Marek Tomczuk as Vice President of the Management
Board of the Bank in accordance with the Resolution no. 67/17 of the
Supervisory Board of the Bank dated 7th July 2017, decided that
appointment of Mr. Marek Tomczuk as Vice President of the Management
Board of the Bank will be effective on 21st August 2017.According
to the submitted statement Vice President of the Management Board of the
Bank, Mr. Marek Tomczuk starting from 21st August 2017 will not conduct
any activity competitive to the Bank.Legal basis: § 5 sec.1 p.
22 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19th February 2009 on
current and periodic information published by issuers of securities and
the conditions for regarding information required by the law of a
non-member state as equivalent. (Journal of Laws from 2014, item 133
with subsequent amendments)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-01 Michał Krupiński Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. kierujący pracami Zarządu
2017-08-01 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Departament Prawny
2017-08-01 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych
2017-08-01 Ewa Rucińska Dyrektor Operacyjny, Gabinet Prezesa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl