102,45 zł
0,79% 0,80 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2018r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-18
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Terminy przesyłania przez Bank Pekao S.A. raportów okresowych w 2018r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. ogłasza daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018:

1. Raport roczny Banku Polska Kasa Opieki S.A.:
Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy
za rok 2017 - 27 lutego 2018r.

2. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A.:
Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy
za rok 2017 - 27 lutego 2018r.

3. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za pierwszy kwartał:
Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy
I kwartał 2018 r. - 9 maja 2018r.

4. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A.:
Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy
I półrocze 2018 r. - 8 sierpnia 2018r.

5. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za trzeci kwartał:
Termin przesłania raportu za okres sprawozdawczy
III kwartał 2018 r. - 7 listopada 2018r.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ponadto informuje o niepublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za IV kwartał 2017 r. oraz o niepublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki S.A. za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 67/2017: Dates of financial
statements release in year 2018 by Bank Pekao S.A.Bank
Polska Kasa Opieki S.A. hereby informs on dates of periodical financial
statements release in year 2018:1. Annual financial statement of
Bank Polska Kasa Opieki S.A.:Date of release for the periodfinancial
year 2017 - 27 February 20182. Consolidated annual financial
statements of Bank Polska Kasa Opieki S.A. Capital Group:Date of
release for the periodfinancial year 2017 - 27 February 20183.
Consolidated financial statement of Bank Polska Kasa Opieki S.A. Capital
Group for the first quarter:Date of release for the periodI
quarter 2018 - 9 May 20184. Consolidated semi-annual financial
statements of Bank Polska Kasa Opieki S.A. Capital Group:Date of
release for the periodI half of year 2018 - 8 August 20185.
Consolidated financial statement of Bank Polska Kasa Opieki S.A. Capital
Group for third quarter:Date of release for the periodIII
quarter 2018 - 7 November 2018Bank Polska Kasa Opieki S.A.
moreover informs on not publishing of the consolidated quarterly
financial statements of the Capital Group of Bank Polska Kasa Opieki
S.A. for the 4th quarter 2017 and on not publishing of the consolidated
quarterly financial statements of the Capital Group of Bank Polska Kasa
Opieki S.A. for the 2nd quarter 2018.Legal basis:§ 103
section 1 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 February
2009 re: current and periodical information submitted by the issuers of
securities and conditions of considering as equal the information
required by the legal provisions of the non-member country


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-18 Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku
2017-12-18 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2017-12-18 Mateusz Chmielewski Dyrektor Departamentu Prawnego
2017-12-18 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Wyzeruj prowizję w pożyczce online. 0% prowizji. 100% online. RRSO 17,70%
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl