122,45 zł
0,29% 0,35 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-22
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Pekao Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 22 września 2017 r. podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku.

Główne parametry przygotowywanej emisji są następujące:
1. Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 127 ust. 2 Prawa Bankowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II;
2. Maksymalna łączna wartość nominalna emisji wyniesie do 1.000.000.000 PLN (słownie: jeden miliard złotych);
3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę;
4. Obligacje będą niezabezpieczone;
5. Obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności;
6. Rozważany termin emisji obligacji to październik 2017 r. z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATIONReport No 51/2017: The start of the book
building process in connection with the preparation of the non-public
issue of the subordinated bonds of Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaThe
Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”)
hereby informs that on 22nd September, 2017 it has gave permission the
start the book building process in connection with the preparation of
the non-public issuance of the Bank's subordinated bonds.The
main parameters of the prepared issuance are as follows:1. Bonds
will be subordinated within the meaning of art. 22 of the Bonds Act, and
after obtaining the approval of the Polish Financial Supervision
Authority in accordance with Art. 127 sec. 2 of the Banking Law, bonds
will be classified as Tier II instruments;2. The maximum total
nominal value of the issuing Bonds is up to PLN 1,000,000,000 (in words:
one billion Polish zloty);3. Interest rate will be variable, based
on the WIBOR6M reference rate, increased by the margins established in
the book building process;4. Bonds will be unsecured;5. Bonds
will have a 10-year maturity;6. Considered issue date of the bonds
is October 2017, provided that the dates and the final value of the
issue will depend on the situation on the bond market.Legal
basis: Article 17 (1) of MAR – confidential information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-22 Michał Krupiński Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2017-09-22 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu, Zarząd Banku
2017-09-22 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich
2017-09-22 Tomasz Nowacki Dyrektor Zarządzający, Departament Prawny
2017-09-22 Adam Hawryluk Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl