115,30 zł
-0,35% -0,40 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-20
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank”) informuje, że w dniu 19 listopada 2018 roku Pani Roksana Ciurysek-Gedir i Pan Andrzej Kopyrski złożyli rezygnacje z funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku, ze skutkiem na dzień 30 listopada 2018 roku.

Pani Roksana Ciurysek-Gedir i Pan Andrzej Kopyrski nie podali przyczyn ich decyzji o rezygnacji.

Rada Nadzorcza Banku złożyła podziękowania Pani Roksanie Ciurysek-Gedir i Panu Andrzejowi Kopyrskiemu za wkład wniesiony w rozwój Banku.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION20/11/2018 - Report 30/2018:
Resignations of the Vice Presidents of the Management Board of Bank
Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaBank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank”) hereby informs that on 19 November
2018, Mrs. Roksana Ciurysek-Gedir and Mr. Andrzej Kopyrski resigned from
the position of the Vice-Presidents of the Bank's Management Board,
effective as of 30 November 2018.Mrs. Roksana Ciurysek-Gedir and
Mr. Andrzej Kopyrski have not indicated the reasons for their
resignations.The Bank’s Supervisory Board thanked Mrs. Roksana
Ciurysek-Gedir and Mr. Andrzej Kopyrski for their contribution to the
development of the Bank.Legal basis: § 5 point 4 of the Finance
Minister's Ordinance of 29 March 2018 re. current and periodic reports
published by the issuers of securities and the rules under which the
information required by the laws of non-member states shall be deemed
equivalent. (Journal of Laws 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-20 MICHAŁ LEHMANN WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-20 MAREK LUSZTYN WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl