101,00 zł
-3,72% -3,90 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Raport 13/2018: Potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku oraz utrzymanie ich stabilnej perspektywy przez S&P Global Ratings. Zmiana oceny stand-alone.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-22
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Raport 13/2018: Potwierdzenie długo- i krótkoterminowych ocen ratingowych Banku oraz utrzymanie ich stabilnej perspektywy przez S&P Global Ratings. Zmiana oceny stand-alone.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje („Bank”), iż w dniu 21 czerwca 2018 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings („S&P”) poinformowała Bank o przeprowadzeniu przeglądu ocen ratingowych Banku i ich utrzymaniu na następujących poziomach:

Ocena długoterminowa: "BBB+"

Ocena krótkoterminowa: "A-2"

Perspektywa ocen: "stabilna"

Jednocześnie S&P dokonała zmiany oceny stand-alone (samodzielnej) z "bbb+" na ”bbb”.

Utrzymanie głównych ocen ratingowych Banku S&P uzasadniła między innymi tym, że w razie potrzeby Bank może liczyć na możliwość potencjalnego wsparcie od PZU S.A., swojego największego inwestora.

Ponadto S&P wskazała, że jej oceny ratingowe odzwierciedlają również korzyści osiągane przez Bank dzięki silnej pozycji na rynku, szerokiemu dostępowi do finansowania działalności na rynku detalicznym oraz stabilnym udziałom w rynku zarówno kredytów, jak i depozytów.

Dodatkowo, S&P podkreśliła niską ekspozycję Banku na walutowe kredyty hipoteczne poniżej 3% kredytów ogółem, czyli znacznie poniżej średniej rynkowej.Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION22.06.2018 - Report 13/2018:
Confirmation of long-term and short-term ratings of the Bank and their
stable outlook by S&P Global Ratings. Change of stand-alone ratingManagement
Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”) informs that on
21st of June 2018 rating agency S&P Global Ratings (“S&P”) informed Bank
it that has reviewed Bank's ratings and confirmed them at the following
levels:Long-term credit rating: "BBB+"Short-term
rating: "A-2"Outlook: "stable"And at
the same time S&P changed the stand-alone rating: from "bbb+" to “bbb”.Affirming
of the Bank’s main ratings has been justified by S&P, among others, that
if necessary, the Bank is likely potentially to receive support from PZU
S.A., its largest investor.S&P also indicated that rating
assessment reflects also Bank's credit profile supported by its strong
market position, broad access to retail funding, and stable market
shares in both loans and deposits.Additionally, S&P highlighted
that Bank's residual stock of foreign currency-denominated mortgages was
limited to below 3% of total loans, substantially below the market
average.Legal basis: Article 17 sec. 1 of Regulation (EU) No
596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-22 Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu Banku
2018-06-22 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl