123,85 zł
-0,60% -0,75 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zyciorys_nowego_czlonka_Zarzadu_Banku_Roksana_Ciurysek_Gedir.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_of_the_new_member_of_the_Management_Board_Roksana_Ciurysek_Gedir.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2017
Data sporządzenia: 2017-09-21
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 21 września 2017 roku Rada Nadzorcza Banku, po uwzględnieniu oceny odpowiedniości, powołała Panią Roksanę Ciurysek-Gedir z dniem 1 stycznia 2018 roku na Wiceprezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Wiceprezes Zarządu Banku Pani Roksana Ciurysek-Gedir nie będzie prowadziła działalności konkurencyjnej wobec Banku od dnia 1 stycznia 2018 roku oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym wyżej oświadczeniem Pani Roksana Ciurysek-Gedir nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o KRS.

Życiorys powołanego Członka Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz.U.z 2014r., poz. 133 z późn. zm.)
Załączniki
Plik Opis
Życiorys nowego członka Zarządu Banku Roksana Ciurysek Gedir.pdfŻyciorys nowego członka Zarządu Banku Roksana Ciurysek Gedir.pdf
Życiorys nowego członka Zarządu Banku: Roksana Ciurysek-Gedir
CV of the new member of the Management Board Roksana Ciurysek Gedir.pdfCV of the new member of the Management Board Roksana Ciurysek Gedir.pdf CV of the new member of the Management Board: Roksana Ciurysek-Gedir

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION21.09.2017 - Report 50/2017: Appointment
of the Vice-President of the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki
Spółka AkcyjnaThe Management Board of Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informs that on 21st September 2017, the
Bank's Supervisory Board, taking into consideration suitability
assessment, since 1st of January, 2018, appointed Mrs. Roksana
Ciurysek-Gedir to the position of the Vice President of the Management
Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.According
to the submitted statement Vice-President of Banks' Management Board
Mrs. Roksana Ciurysek-Gedir will not conduct any business competitive to
that of the Bank since 1st of January, 2018 and is not involved in a
competitive business as a shareholder or partner in a civil law company
or partnership or a member of a corporate body of a competitive
corporation or legal person. According to the submitted statement the
above mentioned Mrs. Roksana Ciurysek-Gedir is not registered in the
Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the provisions of the KRS
(National Court Register) Act of 20 August 1997.The curricula
vitae of appointed member of the Management Board is attached to this
current report.Legal basis: § 5 sec.1 p. 22 of the Ordinance
of the Minister of Finance of 19th February 2009 on current and periodic
information published by issuers of securities and the conditions for
regarding information required by the law of a non-member state as
equivalent. (Journal of Laws from 2014, item 133 with subsequent
amendments)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-21 Michał Krupiński Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu
2017-09-21 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich
2017-09-21 Tomasz Nowacki Dyrektor Zarządzający, Departament Prawny
2017-09-21 Adam Hawryluk Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl