115,30 zł
-0,35% -0,40 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Powołanie Wiceprezes Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_eng.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-23
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Powołanie Wiceprezes Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 23 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Banku, po uwzględnieniu oceny odpowiedniości, powołała Panią Magdalenę Zmitrowicz z dniem 1 grudnia 2018 roku w skład Zarządu Banku na bieżącą wspólną kadencję i powierzyła jej pełnienie funkcji Wiceprezes Zarządu Banku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Magdalena Zmitrowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pani Magdaleny Zmitrowicz, zawierający informacje wskazane w § 10 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)Załączniki
Plik Opis
CV pl.pdfCV pl.pdf CV PL
CV eng.pdfCV eng.pdf CV ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION23/11/2018 - Report 32/2018:
Appointment of the Vice President of the Management Board of Bank Polska
Kasa Opieki Spółka AkcyjnaBank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna (the "Bank") hereby informs that on 23 November 2018, the
Bank's Supervisory Board, taking into consideration the suitability
assessment, appointed Ms Magdalena Zmitrowicz to the Banks' Management
Board for the current term of office and entrusted her with the position
of Vice-President of the Bank, effective as of 1 December 2018.According
to the submitted statement Ms Magdalena Zmitrowicz does not conduct any
business competitive to that of the Bank and she is not involved in a
competitive business as a shareholder or partner in a civil law company
or partnership or a corporation or as a member of a corporate body of a
competitive legal person, is not registered in the Register of Insolvent
Debtors kept pursuant to the provisions of the KRS (National Court
Register) Act of 20 August 1997.The curriculum vitae of the Ms
Magdalena Zmitrowicz containing information indicated in § 10 point 4 of
the Ordinance of the Minister of Finance of March 29, 2018 regarding
current and periodic information provided by issuers of securities and
conditions for recognizing as equivalent information required by the
laws of the state not being a member state, is an attachment to this
current report.Legal basis: § 5 point 5 of the Finance
Minister's Ordinance of 29 March 2018 re. current and periodic reports
published by the issuers of securities and the rules under which the
information required by the laws of non-member states shall be deemed
equivalent. (Journal of Laws 2018, item 757)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-23 Michał Krupiński Prezes Zarządu, CEO
2018-11-23 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl