REKLAMA

BANK PEKAO SA: Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.

2020-10-14 17:09
publikacja
2020-10-14 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-14
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla Banku Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 13 października 2020 roku Bank otrzymał pismo z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) w sprawie zmiany wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji („MREL”, ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities), o którym Bank informował w raporcie bieżącym 37/2019 z 17 grudnia 2019 r.

Na podstawie danych skonsolidowanych na dzień 31 grudnia 2019 r. BFG określił docelowy minimalny poziom MREL odpowiadający 12,88% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem („TLOF”), co stanowi 19,04% kwoty ekspozycji na ryzyko („TRE”). Docelowy minimalny poziom MREL określony dla Banku na podstawie danych jednostkowych na ten sam dzień wynosi 12,23% TLOF, co odpowiada 19,02% TRE. Powyższe poziomy będą obowiązywały Bank od dnia 1 stycznia 2024 roku.

BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów zarówno na poziomie skonsolidowanym jak i jednostkowym. Na poziomie skonsolidowanym, na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku, wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 10,25%, 11,56% i 12,88%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 15,16%, 17,10% i 19,04%. Na poziomie jednostkowym, na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 9,74%, 10,99% oraz 12,23%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić odpowiednio co najmniej: 15,14%, 17,08% oraz 19,02%.

Wcześniej wyznaczona wartość na dzień 31 grudnia 2020 roku, na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 37/2019 z 17 grudnia 2019 r., nie będzie traktowana przez BFG jako obligatoryjna.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku Bank spełnia docelowy minimalny poziom wymogów ustalonych przez BFG na poziomie jednostkowym, natomiast na poziomie skonsolidowanym Bank spełnia minimalny poziom wymogów ustalonych przez BFG na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION14.10.2020 - Report 45/2020: Letter
from the Bank Guarantee Fund on establishing the minimum requirement for
own funds and eligible liabilities (MREL) for Bank Polska Kasa Opieki
S.A.Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”)
informs that on 13th October 2020 it received the letter from Banking
Guarantee Fund („BFG”) regarding change of minimum
requirement for own funds and eligible liabilities (“MREL”)
about which the Bank informed in current report No. 37/2019 of 17th
December 2019.Based on consolidated data as of 31st December
2019, BFG set target minimal level of MREL requirement at the level of
12.88% of the sum of own funds and total liabilities ("TLOF"),
which corresponds to 19.04% of the total risk exposure ("TRE").
Target minimal level of MREL for the Bank based on standalone data at
the abovementioned date is 12.23% in relation to TLOF, which corresponds
to 19.02% in relation to TRE.Abovementioned requirement will be
binding for Bank starting from 1st January 2024.BFG set a path
to reach the limit both on standalone and consolidated basis. On
consolidated level as of 31st December 2021, 31st December 2022 and 31st
December 2023, MREL in relation to TLOF should be respectively at least
at the level of 10.25%, 11.56% and 12.88%, and in relation to TRE should
be respectively at least at the level of 15.16%, 17.10% and 19.04%. On
standalone level as of 31st December 2021, 31st December 2022 and 31st
December 2023 MREL in relation to TLOF should be respectively at least
at the level of 9.74%, 10.99% and 12.23%, and in relation to TRE should
be respectively at least at the level of 15.14%, 17.08% and 19.02%.The
previously set MREL value as at 31st December 2020, on standalone and
consolidated basis, about which the Bank informed in current report No.
37/2019 of 17th December 2019, will not be treated by the BFG as
obligatory.As at 30th June 2020 Bank meets the target level of
MREL requirement set by BFG at the standalone level. On consolidated
level Bank meets the minimal level of MREL set by BFG for 31st December
2022.Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-14 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2020-10-14 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki