101,00 zł
-3,72% -3,90 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-28
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Opinia Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Bank otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej („KSF”) z dnia 21 czerwca 2018 r., w którym to postanowieniu KSF wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, ustalonego w trybie art. 38 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie nr 575/2013”).

Obecnie wartość nałożonego na Bank bufora jest równoważna 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia nr 575/2013.

Opinia KSF została wydana w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), dotyczącym przeglądu adekwatności nałożonego na Bank wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. O wydaniu przez KNF decyzji w powyższym postępowaniu Bank poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION28.06.2018 - Report 15/2018: Opinion of
the Polish Financial Stability Committee regarding the level of the
buffer of other systemically important institution With
reference to the current report No. 10/2018 dated 18th June, 2018, the
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") hereby informs that on
28th June, 2018 it received the decision of the Polish Financial
Stability Committee (“PFSC”) dated 21st, June 2018, in which PFCS
decided in favour of the imposition on the Bank the other systemically
important institution O-SII buffer, acting pursuant to the Art. 39 (1)
of the Macroprudential Supervision over the Financial System and Crisis
Management Act (“Macroprudential Supervisory Act”), equivalent to 0.75%
of the total amount of the risk exposure calculated in accordance with
Art. 92 (3) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament
and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit
institutions and investment companies amending Regulation (EU) No
648/2012 („Regulation nr 575/2013”).Currently, the
level of the buffer imposed on the Bank is equivalent to 0,50% of the
amount calculated pursuant to Article 92(3) of Regulation (EU) No
575/2013.The opinion of the PFCS was issued in connection with
the pending administrative proceedings conducted by the Polish Financial
Supervision Authority ("PFSA") regarding the review of the adequacy
imposed on the Bank the buffer of the other systemically important
institution O-SII. The Bank will inform in a separate report about the
decision issued by the KNF in the above-mentioned proceedings.Legal
basis: art. 17 of 1 MAR - inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-28 Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku
2018-06-28 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl