115,30 zł
-0,35% -0,40 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Określenie kierunkowych propozycji podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za lata 2018-2020

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Określenie kierunkowych propozycji podziału zysku Banku Polska Kasa Opieki S.A. za lata 2018-2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, iż w dniu 19 listopada 2018 r. Zarząd Banku podjął uchwałę określającą następujące kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2018-2020:
(i) na dywidendę za rok 2018 przeznaczyć co najmniej 90% zysku Banku za rok 2018; dodatkowo, jeżeli Bank osiągnie za rok 2018 co najmniej taki zysk jak osiągnął za rok 2017, kwota dywidendy za rok 2018 będzie nie niższa niż kwota dywidendy wypłacona za rok 2017,
(ii) na dywidendę za rok 2019 przeznaczyć 60%-80% zysku Banku za rok 2019,
(iii) na dywidendę za rok 2020 przeznaczyć 50%-75% zysku Banku za rok 2020.

Kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2018-2020 mogą ulegać zmianie, w tym Zarząd Banku może rekomendować w poszczególnych latach podział zysku za dany rok w inny sposób niż wskazany powyżej, w szczególności w zależności od:
(i) rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczących podziału zysku lub stanowisk KNF związanych z podziałem zysku,
(ii) wystąpienia istotnej zmiany tempa wzrostu aktywów ważonych ryzykiem,
(iii) istotnego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub na świecie,
(iv) wprowadzenia regulacji mających lub mogących mieć istotny wpływ na adekwatność kapitałową Banku lub grupy kapitałowej Banku,
(v) nałożenia na Bank dodatkowych buforów kapitałowych.

Kierunkowe propozycje podziału zysku Banku za lata 2018-2020 uzyskały w dniu 19 listopada 2018 r. pozytywną ocenę Rady Nadzorczej Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION19.11.2018 - Report 29/2018: Defining
of guidelines regarding distribution of the net profit of Bank Polska
Kasa Opieki S.A. for the years 2018-2020Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”) hereby informs that on 19 November
2018, the Bank's Management Board adopted a resolution specifying the
following guidelines regarding distribution of the Bank's net profit for
the years 2018-2020:(i) allocation of at least 90% of the Bank's net
profit for 2018 for the dividend for 2018; additionally if Bank’s net
profit for 2018 will be at least the same as the Bank's net profit for
2017, amount of dividend for 2018 will not be lower than amount of
dividend paid for 2017,(ii) allocation of 60% -80% of the Bank's net
profit for 2019 for the dividend for 2019,(iii) allocation of 50%
-75% of the Bank's net profit for 2020 for the dividend for 2020.Guidelines
regarding the distribution of the Bank's net profit for the years
2018-2020 may change, and the Bank’s Management Board may recommend the
distribution of net profit for a given year during this period that is
different than the payout indicated above, in particular depending on:(i)
recommendations of the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”)
regarding the distribution of net profit or stance of the PFSA regarding
the distribution of net profit,(ii) significant change in the growth
rate of risk-weighted assets,(iii) significant deterioration of the
macroeconomic and financial markets conditions in Poland or globally,(iv)
introduction of regulations that have or could have a significant impact
on the capital adequacy of the Bank or the capital group of the Bank,(v)
imposition additional capital buffers on the Bank.Guidelines for
distribution of the Bank's net profit for the years 2018-2020 received a
positive assessment of the Bank's Supervisory Board on 19 November 2018.Legal
basis: Art. 17 (1) MAR - confidential information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-19 Michał Krupiński Prezes Zarządu, CEO
2018-11-19 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu, CFO
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl