105,9000 zł
0,95% 1,0000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wysokości nałożonego na Bank Polska Kasa Opieki S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-31
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wysokości nałożonego na Bank Polska Kasa Opieki S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. Bank powziął wiadomość z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 31 lipca 2018 r., iż KNF, działając na podstawie art. 46 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej (działającego jako organ właściwy w zakresie nadzoru makroostrożnościowego), nałożyła na Bank, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie nr 575/2013”).

Poprzednia wartość nałożonego na Bank bufora była równoważna 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenie nr 575/2013.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION31.07.2018 - Report 17/2018: Statement
of the Polish Financial Supervision Authority in the proceedings on the
amount of the imposed on Bank Polska Kasa Opieki S.A. the buffer of
other systemically important institutionsWith reference to
Current Report No. 10/2018 dated 18th June, 2018 and Current Report No.
15/2018 dated 28th June, 2018, the Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank")
hereby informs, that on July 31, 2018, the Bank received an information
from the statement of the Polish Financial Supervision Authority
("PFSA") dated 31 July 2018 that the PFSA, acting pursuant to art. 46 of
the Act on macro-prudential supervision over the financial system and
crisis management in the financial system, after consulting the
Financial Stability Committee (acting as the competent authority in the
field of macro-prudential supervision), imposed on the Bank, on a
consolidated basis and individual basis, a buffer of another
systemically important institution equivalent to 0.75% of the total
amount risk exposure calculated in accordance with Article 92 (3) of
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the
Council on prudential requirements for credit institutions and
investment firms, amending Regulation (EU) No. 648/2012 ("Regulation No.
575/2013").The previous value of the buffer imposed on the
Bank was equivalent to 0.50% of the total risk exposure amount
calculated in accordance with Art. 92 par. 3 Regulation No. 575/2013.Legal
basis: art. 17 of 1 MAR - inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-31 Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu Banku
2018-07-31 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.