103,9000 zł
1,17% 1,2000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Informacja PZU dotycząca decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie braku sprzeciwu na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2017
Data sporządzenia: 2017-05-04
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Informacja PZU dotycząca decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie braku sprzeciwu na nabycie akcji Banku Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, z późn. zm., dalej "MAR"), niniejszym informuje, że w dniu 4 maja 2017 r. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. opublikował raport bieżący nr 39/2017o następującej treści:

„Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego – brak sprzeciwu na nabycie akcji Banku Pekao S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 82/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. oraz Raportu Bieżącego nr 28/2017 z dnia 29 marca 2017 r. ("Raporty Bieżące") Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("PZU SA", "Spółka"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), niniejszym informuje, że w dniu 4 maja 2017 r. Zarząd PZU SA powziął informację, iż w dniu 4 maja 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do: (i) zamiaru PZU SA i Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. ("PFR"), jako podmiotów działających w porozumieniu w celu nabycia akcji banku krajowego – Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") w liczbie powodującej przekroczenie progu 20% (jednak nie więcej niż progu jednej trzeciej) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku oraz udziału w jego kapitale zakładowym, (ii) zamiaru PZU SA nabycia bezpośrednio akcji Banku w liczbie powodującej przekroczenie progu 20% (jednak nie więcej niż progu jednej trzeciej) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku oraz udziału w jego kapitale zakładowym oraz (iii) zamiaru PFR nabycia bezpośrednio akcji Banku w liczbie powodującej przekroczenie progu 10% (jednak nie więcej niż progu 20%) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku oraz udziału w jego kapitale zakładowym. ”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION04.05.2017 - Report 22/2017: PZU’s
information concerning the decision of the Polish Financial Supervision
Authority regarding no objection to the acquisition of shares in Bank
Pekao S.A.The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A.
with its registered office in Warsaw, acting on the basis of Art. 17
sec. 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of
the Council of 16 April 2014 on market abuse and repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of
the European Union L of 2014, No. 173, as amended, hereinafter referred
to as the "MAR"), hereby informs that on 4 May, 2017 Powszechny Zakład
Ubezpieczeń published the current report No 39/2017 with the following
wording:“Decision of the Polish Financial Supervision Authority
– no objection to the acquisition of shares in Bank Pekao S.A.Legal
Basis: Art. 17 section 1 of MAR – confidential informationBody
of the Report:With reference to Current Report no. 82/2016 of 8
December 2016 and Current Report no. 28/2017of 29 March 2017 (the
"Current Reports"), the Management Board of Powszechny Zakład
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw ("PZU
SA", the "Company"), acting pursuant to Art. 17 sec. 1 of Regulation
(EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council on
market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC
of the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the EU of
2014, No. 173, p. 1, as amended, hereinafter referred to as the "MAR"),
hereby informs you that on 4 May 2017 the Management Board of PZU SA
obtained information that on 4 May 2017 the Polish Financial Supervision
Authority issued unanimously a decision that there are no grounds for an
objection to: (i) the intention of PZU SA and Polski Fundusz Rozwoju
S.A. ("PFR"), as the entities acting in concert in order to acquire
shares in a domestic bank – Bank Polska Kasa Opieki S.A. (the "Bank") in
a number causing them to hold more than the threshold of 20% (but no
more than the threshold of one third) of the total number of votes at
the general shareholders' meeting of the Bank and share in its share
capital, (ii) the intention of PZU SA to acquire directly shares in the
Bank in a number causing it to hold more than the threshold of 20% (but
no more than the threshold of one third) of the total number of votes at
the general shareholders' meeting of the Bank and share in its share
capital, and (iii) the intention of PFR to acquire directly shares in
the Bank in a number causing it to hold more than the threshold of 10%
(but no more than the threshold of 20%) of the total number of votes at
the general shareholders' meeting of the Bank and share in its share
capital.”


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-04 Stefano Santini Wiceprezes Zarządu Banku
2017-05-04 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2017-05-04 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych
2017-05-04 Adam Hawryluk Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.