102,45 zł
0,79% 0,80 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca minimalnych poziomów współczynników kapitałowych obowiązujących w roku 2018 oraz indywidualnego narzutu mierzącego wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny określonego na potrzeby polityki dywidendowej Banku w 2018 r .

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-18
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Informacja Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca minimalnych poziomów współczynników kapitałowych obowiązujących w roku 2018 oraz indywidualnego narzutu mierzącego wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny określonego na potrzeby polityki dywidendowej Banku w 2018 r .
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: „Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), w sprawie minimalnych poziomów współczynników kapitałowych obowiązujących w roku 2018, opublikowanych przez KNF w dniu 24 listopada 2017 roku.

KNF zaleciła Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 0,01 pp., a wynikającym z ekspozycji Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Jednocześnie we wspomnianym piśmie KNF odnosząc się do kryteriów na potrzeby polityki dywidendowej banków na 2018 rok opublikowanych w dniu 24 listopada 2017 roku poinformował, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez Urząd KNF określono, że w przypadku Banku indywidualny narzut (ST) mierzący wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (dalej: „TCR”) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 1,27%.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zakładając wysokość bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na poziomie 0,5% zgodnie ze stanowiskiem KNF oraz pozytywną opinią Komitetu Stabilności Finansowej, o których Zarząd Banku informował w Raporcie Bieżącym nr 62/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 64/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku, minimalne wskaźniki kapitałowe dla Grupy Kapitałowej Banku do wypłaty do 100% dywidendy wynoszą 16,78% dla TCR oraz 14,78% dla kapitału Tier 1, zgodnie z opublikowaną przez KNF polityką dywidendową.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION18.12.2017 - Report 66/2017:
Information from the Polish Financial Supervision Authority regarding
minimum levels of capital ratios in 2018 and an individual mark-up
measuring the sensitivity of the Bank to an unfavorable macroeconomic
scenario determined for the purposes of the Bank's dividend policy in
2018.The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna (hereinafter: "the Bank") hereby informs that on December 15,
2017 it received a letter from the Polish Financial Supervision
Authority (hereinafter "KNF") regarding the minimum levels of capital
ratios in 2018, published by KNF on November 24, 2017.KNF
instructed the Bank to meet an additional own funds requirement to cover
the risk of mortgage-secured loans denominated in foreign currency to
households at Bank's Capital Group level in the amount of 0.01 pp.
resulting from exposure of Pekao Bank Hipoteczny S.A.Moreover,
in the abovementioned letter, KNF referring to the criteria for the
banks' dividend policy for 2018 published on November 24, 2017, informed
the Bank that as a result of stress tests conducted by KNF, the Bank
individual mark-up (ST) measuring the sensitivity of the Bank to
unfavorable macroeconomic scenario, defined as the difference between
the total capital ratio (hereinafter: "TCR") in the reference scenario
and TCR in the stress scenario including supervisory adjustments amounts
to 1.27%.Taking into account all of the above and assuming
buffer of other systemically important institution at the level of 0.5%
as stated by KNF and positively opinioned by the Financial Stability
Committee, which Bank's Management Board reported in Current Report No.
62/2017 of November 29, 2017 and the Report Current No. 64/2017 of
December 7, 2017, minimum capital ratios for the Bank’s Capital Group to
pay up to 100% of dividend are 16.78% for TCR and 14.78% for Tier 1
capital, in accordance with the dividend policy published by KNF.Legal
basis: art. 17 of 1 MAR - inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-18 Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku
2017-12-18 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2017-12-18 Mateusz Chmielewski Dyrektor Departamentu Prawnego
2017-12-18 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich
2017-12-18 Adam Hawryluk Dyrektor Zarządzający, Departament Zgodności
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl