103,5000 zł
0,78% 0,8000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii D Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-09
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii D Banku Pekao S.A. jako instrumentów w kapitale Tier II Banku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 9 maja 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 22 maja 2019 r., Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu 8 lipca 2019 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wyrażenia zgody na zakwalifikowanie przez Bank 700 (słownie: siedmiuset) sztuk obligacji podporządkowanych serii D, o jednostkowej wartości nominalnej 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) i łącznej wartości nominalnej 350.000.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych) oraz dacie wykupu 4 czerwca 2031 r. („Obligacje Serii D”), jako instrumentów w kapitale Tier II Banku, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, na warunkach określonych w dokumentach złożonych przez Bank w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, tj. m. in. w warunkach emisji Obligacji Serii D.

Włączenie środków pozyskanych z emisji Obligacji Serii D do kapitału Tier II Banku spowoduje wzrost łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) dla Banku i grupy kapitałowej Banku o ok. 0,3 punktu procentowego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION09.07.2019 - Report 23/2019: Decision
of the Polish Financial Supervision Authority on expressing consent to
qualify series D subordinated bonds of Bank Pekao S.A. as Tier II
capital instruments of the BankIn reference to current
report No. 12/2019 dated 9 May 2019 and current report No. 13/2019 dated
22 May 2019, Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”) informs
that on 8 July 2019 it received the decision of the Polish Financial
Supervision Authority on expressing consent to qualify by the Bank 700
(in words: seven hundred) series D subordinated bonds with a nominal
value of each bond amounting to PLN 500,000 (in words: five hundred
thousand zlotys) and a total nominal value of PLN 350,000,000 (in words:
three hundred fifty million zlotys) and maturity dated of 4 June 2031
(“Series D Bonds”) as instruments in Tier II capital of the Bank,
referred to in Article 63 of Regulation (EU) No. 575/2013 of the
European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential
requirements for credit institutions and investment firms and amending
Regulation (EU) No. 648/2012, on terms specified in the documents
submitted by the Bank to the Office of the Polish Financial Supervision
Authority, i.e. inter alia in Terms and Conditions of Series D Bonds.Inclusion
of funds raised from the issue of Series D Bonds to the Bank's Tier II
capital will result in an increase in the total capital ratio (TCR) for
the Bank and the Bank’s capital group by approximately 0.3 percentage
point.Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-09 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-07-09 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.