115,30 zł
-0,35% -0,40 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-08
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) ogłasza daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Jednostkowy raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok kończący się 31 grudnia 2018 roku:

– w dniu 26 lutego 2019 roku.

2. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2019 roku:
– w dniu 9 maja 2019 roku.

3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2019 roku:
– w dniu 7 sierpnia 2019 roku.

4. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za III kwartał 2019 roku:
– w dniu 6 listopada 2019 roku.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym Bank będzie zamieszczał odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Bank ponadto informuje o niepublikowaniu raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION08.01.2019 - Report 1/2019: Dates
of financial report releases of Bank Polska Kasa Opieki S.A. in year 2019Bank
Polska Kasa Opieki S.A. (the “Bank”) hereby informs on dates of
periodical financial report releases in year 2019:1. Standalone
annual report of the Bank for the year ending 31st December 2018 and
consolidated annual report of the Bank’s Capital Group for the year
ending 31st December 2018:– on 26th February 2019.2.
Consolidated quarterly report of the Bank’s Capital Group for the first
quarter of 2019:– on 9th May 2019.3. Consolidated
semi-annual report of the Bank’s Capital Group for the first half of
2019:– on 7th August 2019.4. Consolidated quarterly
report of the Bank’s Capital Group for the third quarter of 2019:–
on 6th November 2019.Additionally, the Bank informs that the
published consolidated quarterly reports and the consolidated
semi-annual report will include standalone quarterly financial
information and condensed standalone semi-annual financial statement,
respectively.Additionally, the Bank informs that it will not
publish quarterly reports for the fourth quarter of 2018 and for the
second quarter of 2019.Legal basis:§ 80 section 1 of the
Ordinance of the Minister of Finance, dated 29 March 2018 re: current
and periodical information submitted by the issuers of securities and
conditions of considering as equal the information required by the legal
provisions of the non-member country


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-08 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-01-08 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl