101,00 zł
-3,72% -3,90 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2018 roku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 165.239.183 akcje stanowiące 62,96% kapitału zakładowego Banku, uprawniające do 165.239.183 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadali:

1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., któremu przysługiwało 52.494.007 głosów, stanowiących 31,77% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 20,00% udział w ogólnej liczbie głosów;

2. Polski Fundusz Rozwoju S.A., któremu przysługiwało 33.596.165 głosów, stanowiących 20,33% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 12,80% udział w ogólnej liczbie głosów;

3. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 13.628.844 głosów, stanowiących 8,25% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,19% udział w ogólnej liczbie głosów;

4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, któremu przysługiwało 11.914.000 głosów, stanowiących 7,21% udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 4,54% udział w ogólnej liczby głosów.Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 512, z późn. zm.).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION27.06.2018 - Report 14/2018:
Shareholders holding at least 5% of the total votes at the Ordinary
General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on 21st June,
2018The Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank")
hereby informs that at the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna on June 21st, 2018 ("Ordinary General Meeting")
were represented shareholders holding 165,239,183 shares constituting
62.96% of the Bank's share capital, entitling to 165,239,183 votes at
the Ordinary General Meeting.At least 5% of the total votes
during this General Meeting was held by:1. Powszechny Zakład
Ubezpieczeń S.A, entitled to 52,494,007 votes, constituting 31.77% of
the share in the number of votes at the Ordinary General Meeting and
20.00% of the total number of votes;2. Polski Fundusz Rozwoju
S.A., entitled to 33,596,165 votes, constituting 20.33% of the share in
the number of votes at the Ordinary General Meeting and 12.80% of the
total number of votes;3. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz
Emerytalny, entitled to 13,628,844 votes, constituting 8.25% of the
share in the number of votes at the Ordinary General Meeting and 5.19%
of the total number of votes;4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK, entitled to 11,914,000 votes, constituting 7.21% of the
share in the number of votes at the Ordinary General Meeting and 4.54%
of the total number of votes.Legal basis:Art. 70 p. 3 of
the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies
(uniform text: Journal of Laws of 2018, item 512 with further
amendments).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-27 Michał Krupiński Prezes Zarządu Banku
2018-06-27 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategii Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl