REKLAMA

BANK MILLENNIUM S.A.: Zdarzenie dotyczące IV kwartału 2021 r.

2021-11-24 19:15
publikacja
2021-11-24 19:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-24
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Zdarzenie dotyczące IV kwartału 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.11.2021r. Zarząd Banku Millennium SA („Bank”) informuje, że Bank zobowiązany jest do zapłaty zasądzonej tym wyrokiem kwoty wynoszącej na dzień 24.11.2021r. PLN 102 733 906.25 (plus dalsze odsetki ustawowe do dnia zapłaty). Na powyższą kwotę nie została utworzona rezerwa i kwota ta obciąży wynik finansowy Banku w IV kwartale 2021 roku.
Powyższy wyrok jest prawomocny, jednak może zostać zaskarżony przez Bank w drodze skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Decyzja co do wniesienia skargi kasacyjnej zostanie podjęta przez Bank po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego i jego analizie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


24th November 2021


Current Report no. 33/2021


SUBJECT: Event related to 4Q 2021


In connection with the judgment of the Court of Appeal
in Warsaw, dated November 24th, 2021, the Management Board of Bank
Millennium SA ("Bank") informs that the Bank is obliged to pay the
amount awarded under this judgment of PLN 102 733 906,25 as at November
24, 2021 (plus further statutory interest until the date of payment).
This amount was not previously provisioned and will reduce the Bank's
financial result in 4Q 2021.


The above judgment is final, but may be appealed
against by the Bank with a cassation appeal to the Supreme Court. The
decision as to whether to file a cassation appeal will be made by the
Bank after receiving a written justification of the judgment of the
Court of Appeal and its analysis.


Legal basis: art. 17 sec. 1 of MAR - confidential
information

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-24 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki