5,7100 zł
4,96% 0,2700 zł
Bank Millennium SA (MIL)

Wpisanie do Krajowego Rejestru zmiany statutu Banku Millennium S.A. dotyczącej przedmiotu działalności w obszarze usług płatniczych.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-29
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Wpisanie do Krajowego Rejestru zmiany statutu Banku Millennium S.A. dotyczącej przedmiotu działalności w obszarze usług płatniczych.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) informuje o powzięciu wiadomości, iż w dniu 25 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany statutu Banku („Statut”) uchwalonej stosownie do § 1 pkt 1/ uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 27 sierpnia 2019 r. (treść ww. uchwały Bank opublikował raportem bieżącym nr 22/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r.).
Zarejestrowana zmiana dotyczy przedmiotu działalności Banku i polega na ustaleniu następującego nowego brzmienia § 5 ust. 1 pkt 17) Statutu, określającego zakres usług płatniczych:

"17) świadczenie następujących usług płatniczych:
a/ przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych),
b/ wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych):
- przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
- przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
- przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
c/ wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w ppkt b/, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu (art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o usługach płatniczych),
d/ wydawanie instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych),
e/umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłanie do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych),
f/ świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o usługach płatniczych),
g/ świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach płatniczych),".

Podstawa prawna: Par. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-29 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.