REKLAMA

BANK MILLENNIUM S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Bank Millennium S.A. w 2022 roku.

2021-12-21 17:00
publikacja
2021-12-21 17:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Bank Millennium S.A. w 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych Banku w roku 2022:

1_Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2021 r. - 21.02.2022 r.
2_Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. - 26.04.2022 r.
3_Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. - 26.07.2022 r.
4_Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. - 24.10.2022 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wstępne niezaudytowane wyniki skonsolidowane za 2021 rok zostaną przekazane w dniu 1 lutego 2022 r. w formie raportu bieżącego.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.


Podstawa prawna:

§ 80 oraz § 79 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Date: 21 December 2021


Current Report No. 37_2021


Subject: Timetable of announcements of periodical
reports by Bank Millennium S.A. in 2022.


The Management Board of Bank Millennium S.A. _Bank_
hereby informs about the timetable of announcements of periodical
reports of the Bank in 2022 year:


1_Consolidated and non-consolidated annual report for
2021 - 21.02.2022


2_Consolidated quarterly report for 1Q 2022 - 26.04.2022


3_Consolidated
semi-annual report for 1st half 2022 - 26.07.2022


4_Consolidated
quarterly report for 3Q 2022 - 24.10.2022


Additionally, the Bank informs, that the preliminary
unaudited consolidated results for 2021 will be announced by a current
report on February 1, 2022.


Additionally, the Bank informs that the published
consolidated quarterly reports and the consolidated half-yearly report
will include condensed non-consolidated quarterly financial information
and condensed non-consolidated half-yearly financial statement.


Legal basis:


§ 80 and § 79 of the Finance Minister's Ordinance of
29 March 2018 on current and financial reports published by the issuers
of securities and the rules of equal treatment of the information
required by the laws of a non-member state (Journal of Laws 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-21 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki