BALTONA S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

2019-03-26 15:10
publikacja
2019-03-26 15:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-26
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji zawartym w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., pierwotna data publikacji w/w raportów została ustalona na dzień 29 marca 2019 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-26 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski
2019-03-26 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki