Aktualizacja informacji nt. realizacji umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. realizacji umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z 6 maja 2018 roku w sprawie zawarcia z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze [PPL] m.in. umów najmu powierzchni na Lotnisku Chopina w Warszawie jak również porozumienia i ugody, o których zawarciu i aktualizacji Emitent informował raportem 8/2019 w dniu 4 marca 2019 r. oraz raportem bieżącym nr 35/2019 w dniu 28 sierpnia 2019 r. oraz zamieszczonych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za I półrocze 2019 roku informacji nt. kwestionowanych przez Spółkę roszczeń PPL wynikających m.in. z not obciążeniowych wystawianych przez PPL, Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. [Emitent lub Spółka] informuje, iż w dniu 19 listopada 2019 r. powziął wiadomości o wysłaniu do Spółki datowanych na ten sam dzień, nawiązujących do postanowień umów najmu, oświadczeń PPL o zawezwaniu Emitenta do podjęcia wspólnych działań w celu wypracowania rozwiązania polubownego w zakresie niezapłaconych do PPL wymagalnych [w ocenie PPL] należności, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu pozostają kwestionowane przez Spółkę.

Emitent wyjaśnia przy tym, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu sam fakt złożenia powyższych oświadczeń, nie stanowi w ocenie Spółki przypadku naruszenia ugody z dnia 6 maja 2018 roku oraz umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 października 2019 roku m.in. pomiędzy Spółką a PPL. Jednocześnie Emitent informuje, że nie wypracowanie przez Strony rozwiązania polubownego umożliwi PPL skorzystanie z prawnych zabezpieczeń w/w umów najmu, w postaci złożonych przez Spółkę gwarancji bankowych, oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego oraz złożenia przez PPL oświadczeń woli o wypowiedzeniu w/w umów najmu.

Na chwilę publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka, oczekuje na wpłynięcie niniejszych oświadczeń do siedziby Spółki zgodnie z w/w umowami najmu.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak
2019-11-19 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.