0,0130 zł
-98,52% -0,8670 zł
W Investments S.A. (WIS)

Zawarcie ugody pozasądowej z uczestnikami funduszy Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-05
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Zawarcie ugody pozasądowej z uczestnikami funduszy Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Baltic Bridge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. została zawarta ugoda pozasądowa z częścią uczestników funduszy inwestycyjnych Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN dot. świadczeń gwarancyjnych dochodzonych w postępowaniach sądowych od Spółki. Ugoda objęła roszczenia uczestników ww. funduszy inwestycyjnych wobec Spółki dochodzone na drodze sądowej na łączną kwotę 933.633,00 złotych. Swoim zakresem ugoda objęła więc ok. 95 % wszystkich sporów sądowych wszczętych przez uczestników ww. funduszy inwestycyjnych wobec Spółki w związku z zawartymi w 2015 r. i 2016 r. umowami gwarancji. Strony Ugody wspólnie stwierdziły, iż zgodnie z art. 246 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z chwilą otwarcia likwidacji funduszy inwestycyjnych Inwestycje Selektywne FIZAN i Vivante FIZAN (tj. odpowiednio z dniem 20 lutego 2018 r. i z dniem 22 lutego 2018 r.) wyłączona została możliwość wykupów certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz. Tym samym, w ocenie zarządu Spółki, po otwarciu likwidacji ww. funduszy inwestycyjnych nie jest możliwe powstanie dalszych roszczeń uczestników ww. funduszy wobec Spółki z tytułu zawartych umów gwarancji. Niezależnie od zawarcia niniejszej Ugody, Spółka nadal popiera powództwo przeciwko FinCrea S.A. o stwierdzenie nieważności umów gwarancji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-05 Robert Radoszewski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.